Fokus og mål

Mod en bæredygtig fremtid
Fokus og mål 
Dovitech er 100 % ejet af den svenske børsnoteret virksomhed Addtech AB. Det betyder, at vi som datterselskab er underlagt nogle specifikke krav og mål inden for bæredygtighed. Som en del af Addtech koncernen arbejder vi med Sustainability Vision 2023, som understøtter FN’s 17 Verdensmål og Agenda 2030. Sustainability Vision 2030 er opdelt i tre fokusområder, som ses nedenfor.

Bæredygtig forretning
I Dovitech evaluerer vi årligt vores produkters positive bidrag til FN’s verdensmål og med et mål om at 100 % går til bæredygtig udvikling i 2030.   
Dovitech skal være på forkant med den bæredygtige og teknologiske udvikling, som vores kunder i stigende grad efterspørger. Med en tæt og kontinuerlig dialog med både vores leverandører og kunder baner vi vejen frem mod bæredygtige løsninger. 


Bæredygtig organisation
Vi tilstræber at have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger, men generelt også større kønsdiversitet på arbejdspladsen. Mangfoldighed er væsentlig for Dovitech, og vi værdsætter forskellighed. Vi tror på, at større kønsdiversitet i vores organisation skaber mest værdi for vores medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet.  

Bæredygtig organisation indebærer også et mål om at nedbringe CO2 med
50 % i 2030. Vores største påvirkning kommer fra godstransporter, og vi har fokus på hvordan vi kan effektivisere og overgå til mere CO2-effektive alternativer. Vores koncern, Addtech, er medlem af Science Based Targets initiative (SBTi), et internationalt initiativ med mere end 4.000 virksomheder, der forpligter sig til at reducere deres CO2-udledning.


Bæredygtig forsyningskæde
80 % af vores købsvolumen skal komme fra leverandører, som har tilsluttet sig virksomhedens adfærdskodeks/Code of Conduct.  
Vi tror på at sociale og miljømæssige hensyn går hånd i hånd med økonomisk vækst, og det er fundamentalt for vores forretning at begge aspekter er i fokus. Gennem struktureret leverandøropfølgning stræber vi efter at leverandørens produkter og ydelser er i overensstemmelse med kunders forventninger, og ikke mindst, at disse handler ansvarligt, når det kommer til arbejdsforhold, miljø og etik.

 

 Du kan læse mere om Addtechs bæredygtighedsarbejde her

De 17 Verdensmål

FN har i 2015 vedtaget de 17 Verdensmål (Sustainable Development Goals) og 169 delmål, som har til formål at skabe fred og velstand for mennesker og planeten i hele verden frem tiil 2030.

Verdensmålene skal med andre ord sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for såvel mennesker som planeten. 

I Dovitech arbejder vi med Verdensmål 7 og 9. Begge Verdensmål skal ses i tråd med de produkter og ydelser vi sælger til vores kunder samt hvor vi som virksomhed har størst indflydelse på.

Klik på Verdensmål 7 og 9 for at læse mere specifikt om målene. 

verdensmål.org kan du følge med i, hvordan Danmark og danskerne arbejder med målene.

 

 

Copyright © 2023 Dovitech A/S. All rights reserved.