Privatlivspolitik for Dovitech A/S

 

Denne databeskyttelsespolitik vedrører behandlingen af personoplysninger om Dovitechs kunder, samarbejdspartnere, leverandører og jobansøgere.

 

Dataansvarlig og kontaktinformationer

Dovitech er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

 

Dovitech A/S

Blokken 59

3460 Birkerød

CVR nr. 25 48 73 97

Tlf. nr. 70 25 26 50

info@dovitech.dk

 

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores persondataansvarlige:

 

Tina Harboe Kofoed

+45 45 16 85 07

tha@dovitech.dk

 

Samarbejdspartnere, kunder, leverandører m.v.

Personoplysninger og retsgrundlag
Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig selv, din virksomed, din virksomheds hjemmeside, CVR.dk eller fra creditsafe.com.

 

Oplysningerne omfatter dit navn, virksomhed og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse) samt evt. såfremt følsomme personoplysninger behandles som defineret i GDPR.

 

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af det juridiske grundlag: GDPR Artikel 6, stk. 1 litra b: opfyldelse af kontrakt.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
Vi bruger dine oplysninger til at opfylde kunde- og leverandørkontrakter, så vi er i stand til at levere service og varer, oprettelse i ERP-systemet og kreditvurderinger samt markedsføring.

 

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart, medmindre det sker som led i opfyldelse af lovkrav.

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i systemer, der hostes af databehandlere, som er omfattet af skriftlige databehandleraftaler. Vi kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant, og det vil f.eks. sige så længe vi har en forretningsmæssig relation til dig og din virksomhed.

 

 

Jobansøgere

Personoplysninger og retsgrundlag

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig selv eller rekrutteringsbureau.

 

Oplysningerne omfatter dit navn og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse) samt oplysninger om uddannelse, tidligere arbejdspladser, kvalifikationer, og øvrige oplysninger, som måtte fremgå af dit CV og ansøgning.

 

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af GDPR Artikel 6, stk. 1, litra f og databeskytteleslovens § 12 (behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge en legitim interesse i at vurdere ansøgningen)

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
Vi bruger dine oplysninger til at vurdere din ansøgning til en given stilling.

 

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart, medmindre det sker som led i opfyldelse af lovkrav.

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i systemer, der hostes af databehandlere, som er omfattet af skriftlige databehandleraftaler. Vi kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant, og det vil sige indtil stillingen er besat og max 6 måneder herefter,

 

 

Generelle principper for behandling af personoplysninger
Det er vigtigt for os at overholde de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger.

 

Vi behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger til bestemte formål
Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til formålet. Vi anvender således ikke andre personoplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
Vi behandler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver, og vi har ofte ikke mulighed for at kontrollere, om oplysningerne er korrekte. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os, hvis du bliver opmærksom på, at du har givet os forkerte oplysninger, som du ønsker rettet.

 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af de pågældende personoplysninger. 

 

Vi har altid et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger
Når vi behandler dine personoplysninger, sikrer vi os, at vi altid har et lovligt grundlag for at behandle dine oplysninger.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden et lovligt grundlag
Vi sikrer os altid, at der er et lovligt grundlag, inden vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart.

 

I det omfang vi opbevarer dine personoplysninger hos en ekstern samarbejdspartner (cloud-løsning), vil vi prioritere at anvende samarbejdspartnere indenfor EU/EØS, der giver os betryggende sikkerhed for, at personoplysninger ikke overføres til tredjelande. Såfremt vi samarbejder med en leverandør, der opbevarer oplysninger udenfor EU/EØS, vil vi sikre os, at der foreligger et gyldigt overførselsgrundlag.

 

Dine rettigheder

Du har ifølge GDPR en række rettigheder som registreret, herunder:

  • Indsigt i dine personoplysninger
  • Indsigelse mod vores behandling
  • Rettelse eller sletning af dine personoplysninger
  • Begrænsning af vores behandling
  • Tilbagekaldelse af samtykke
  • Dataportabilitet
  • Klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

 

Du skal være opmærksom på, at der ikke altid er tale om en ubetinget ret, og der kan være situationer, hvor andre hensyn vejer tungere.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig via kontaktinformationerne ovenfor.

 

Hvad er cookies?

 

Hvordan bruger vi cookies?

 

Typer af Cookies, vi bruger

 

Administrer cookie-præferencer

Indstillinger

Du kan ændre dine cookiepræferencer når som helst ved at klikke på ovenstående knap. Dette vil lade dig genbesøge cookie-samtykkebanneret og ændre dine præferencer eller trække dit samtykke tilbage med det samme.

Ud over dette tilbyder forskellige browsere forskellige metoder til at blokere og slette cookies brugt af hjemmesider. Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere/slette cookies. Nedenfor er der links til supportdokumenter om, hvordan du administrerer og sletter cookies fra de største webbrowsere.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Hvis du bruger en anden webbrowser, bedes du besøge din browsers officielle supportdokumenter.

Copyright © 2023 Dovitech A/S. All rights reserved.