+45 7025 2650

Privatlivspolitik

1: Indledning

Formålet med denne privatlivspolitik er, at du som forbruger bliver informeret om, hvordan Dovitech A/S (“Selskabet“) håndterer dine personoplysninger, og at du skal føle dig tryg ved, at behandlingen foretages i overensstemmelse med Persondataforordningen og anden gældende persondatalovgivning. Privatlivspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.


 

2: Hvem er dataansvarlig?

Selskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles fra forbrugere, som køber produkter via vores hjemmeside.

Herunder finder du Selskabets kontaktoplysninger.

Dovitech A/S, cvr nr.: 25487397

Blokken 59, 3460 Birkerød

Tlf.: 7025 2650

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver via info@dovitech.dk, hvis du har spørgsmål om Selskabets behandling af dine personoplysninger.


 

3: Typer af personoplysninger, som behandles:

3.1 Kundeadministration

Selskabet indsamler og behandler dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Vi er nødt til at behandle disse oplysninger for at kunne gennemføre købet, levere varen til dig og for i øvrigt at kunne administrere din bestilling og yde service. Retsgrundlaget består i, at behandling er nødvendig, for at Selskabet kan opfylde aftalen med dig.

Selskabet opbevarer også din købshistorik, dvs. informationer om, hvilke produkter du har købt, antal, dato og pris, samt eventuel korrespondance og dokumentation om de produkter, du har købt. Selskabet opbevarer denne dokumentation for at kunne give dig kvalificeret service efter købet og for at kunne håndtere eventuelle reklamationer, garantikrav og krav i henhold til produktansvarsloven. Behandlingen foretages på grundlag af en interesseafvejning, idet Selskabet har en legitim interesse i at kunne give god service og dermed bidrage til sikker brug af Selskabets produkter samt at kunne foretage nødvendige vurderinger, opfylde sine forpligtelser og varetage sine rettigheder samt i forbindelse med reklamationer, garantikrav og produktansvar.


 

3.2 Potentielle kunder

Selskabet behandler oplysninger om kontaktpersoners navne, kontaktoplysninger og stilling hos potentielle kunder. Oplysningerne indsamles via indkomne mails sendt fra kunden eller  telefon samtaler med kunden eller ved et møde med kunden.


 

3.3 Direkte markedsføring

Selskabet behandler også din e-mailadresse til markedsføringsformål. Markedsføringen består i, at Selskabet via mail sender nyhedsbreve og tilbud om varer/tjenester, som indgår i Selskabets sortiment og som er tilsvarende produkter eller tjenester, som du tidligere har købt. Selskabet kan sende dig sådant marketingsmaterialei op til ti (10) år efter dit seneste køb. Du har ret til at modsætte dig markedsføringen, og du kan desuden når som helst afmelde vores nyhedsbreve og markedsføringsmails. Kontakt Selskabet på info@dovitech.dk, eller brug dette link til afmelding, som findes i alle nyhedsbreve/mails, hvis du ønsker at afmelde disse. Markedsføringen sker med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter over for eksisterende kunder.


 

4: Hvem vil vi kunne dele dine oplysninger med?

Selskabet vil kunne overføre dine personoplysninger til:

ADDTECH IT (Levering/service af servere)

Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på Selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for Selskabet-. Selskabet træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

Selskabet kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder som f.eks. Skat, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov. Hvis hele eller dele af Selskabet sælges, kan Selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.


 

5: Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles kun inden for EU/EØS.


 

6: Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Dine kontaktoplysninger og købshistorik behandles, så længe de er nødvendige, for at Selskabet kan administrere købet og give dig service samt for at kunne håndtere eventuelle reklamationer, garantikrav og krav i henhold til produktansvarsloven.

Medmindre du har modsat dig at modtage nyhedsbreve og markedsføringsmails, opbevarer vi din e-mailadresse med henblik på markedsføring af lignende produkter i op til ti (10) år efter dit seneste køb.

Hvis du har givet samtykke til, at Selskabet sender målrettet/profileret markedsføring til dig, opbevarer vi oplysninger om købshistorik til dette formål i det tidsrum, der er angivet i samtykket.

Selskabet kan også opbevare dine personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, som ifølge gældende lov kræver behandling, eller for at Selskabet kan fastslå et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare sig mod et retskrav.


 

7: Dine rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for Selskabet. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

(a)    Ret til adgang/registerindsigt. Du har ret til at få at vide, om Selskabet behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

(b)    Ret til dataportabilitet. Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, du har givet Selskabet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at forlange, at Selskabet overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som behandles automatisk, og som er baseret på dit samtykke eller på en aftale, hvori du er part.

(c)    Rettelse af urigtige oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.

(d)    Sletning af visse oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet.

(e)    Ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger. Du har under visse forudsætninger ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af dine personoplysninger.

(f)     Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod, at Selskabet behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, skal Selskabet uden unødig forsinkelse standse al direkte markedsføring til dig.

(g)    Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af Selskabets behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil Selskabet har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

(h)    Klager. Hvis du vil klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.

Kontakt Selskabet på info@dovitech.dk, hvis du vil anmode om registerindsigt, dataportabilitet, berigtigelse, sletning, indsigelse eller begrænsning.


 

8: Ændringer i privatlivspolitikken

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik.